Gift box Woman • CG-06

CG-06
  • € 130,00
Eau de Parfum Women Classica • 50 ml
Bath and shower gel Women • 200 ml
Hyaluronic body cream Women • 200 ml
Composition: Classica Eau de Parfum Woman 50 ml + Classica Shower Gel Woman 200 ml + Hyaluronic body cream Woman 200 ml

Eau de Parfum Women Classica • 50 ml

Bath and shower gel Women • 200 ml

Hyaluronic body cream Women • 200 ml